Home \ Themes \ Theme

Algemeen

Doelstelling DMIA
De DMIA is in 1946 opgericht met als doel de belangen te behartigen van de importeurs van vlees, zijnde leden van de organisatie. 
Dit doel wordt nagestreefd middels samenwerking met de leden, andere verenigingen, organisaties en overheidsinstanties. 

Free Trade
De DMIA is groot voorstander van eerlijke handel zonder (non-tarifaire) belemmeringen. 
Een goed middel om handel en welvaart te bevorderen zijn de FTA’s (Free Trade Agreements). 
Via onze zusterorganisatie, de UECBV in Brussel, ziet de DMIA erop toe dat veterinaire- en douane regels correct geïnitieerd en geïmplementeerd worden..  

Just meat
Door alleen vleesdelen te importeren die in de lidstaten geconsumeerd worden werken de DMIA leden actief aan de verduurzaming van de consumptie van dierlijke proteïnen, waaronder de promotie van circulaire productie en produceren bij de bron.
Doordat bij de bron het voer geproduceerd wordt zorgt de import van vlees voor een duurzame verlaging van de CO2-voetafdruk.
De importeurs worden hierbij geholpen door de mainport Rotterdam als doorvoerhaven en hebben ook een distributiefunctie voor het achterland.

Food safety
Bij het importproces van vlees is het waarborgen van de voedselveiligheid één van de belangrijkste kernpunten. 
De productie bij de slachterijen en verwerkingsbedrijven vindt plaats onder dezelfde Europese wetgeving als binnen de Europese Unie.
Veiligheid wordt gegarandeerd middels minimaal 2 veterinaire keuringen, een eerste keuring op origine op basis van strenge EU eisen en voorschriften vanuit Brussel in het land van oorsprong, een tweede keuring na aankomst in de Rotterdamse haven door onze eigen NVWA.
Middels deze dubbele controle is de gegarandeerde voedselveiligheid op een zeer hoog niveau.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website.